Tin tức
Tỷ lệ hoàn trả cao nhất【Mỗi ngày】: Live Casino 0,8% | Slot Game 0,8% | Sports 0,4%

Thông báo về việc bảo trì hệ thống rút tiền ngày 11 tháng 08

Thời gian phát biểu   2019/08/10

Thành viên thân mến!
  Do tác động của việc nâng cấp và bảo trì hệ thống dịch vụ, Chúng tôi sẽ tạm thời dừng hoạt động thanh toán từ 00:00 ngày 11 tháng 8. Thời gian phục hồi dự tính là sáng ngày 12 tháng 8, trong thời gian đó dịch vụ sẽ không thể hỗ trợ rút tiền. Điều này mang tới sự bất tiện cho mọi người, xin vui lòng thông cảm !!
(Trong thời gian bảo trì vẫn có thể và hệ thống, nạp điểm vào trò chơi, chỉ dịch vụ rút tiền sẽ bị ảnh hưởng)

[[ICON]]