Tin tức
Tỷ lệ hoàn trả cao nhất【Mỗi ngày】: Live Casino 0,8% | Slot Game 0,8% | Sports 0,4%

Khuyến mãi 50% nạp lần đầu sẽ được thay đổi thành 25%

Thời gian phát biểu   2019/07/11

Quý khách thân mến! Thông báo đến quý khác hàng về hoạt động khuyến mãi 50% bắt đầu từ 11/07/2019 sẽ được thay đổi thành 25% nạp lần đầu.
Quý khách nạp lần đầu sẽ được hưởng tiền khuyến mãi nạp lần đầu là 25% và tiền được nhận cao nhất sẽ là 550.000đ.
_ Star Wolf Trân trọng _

[[ICON]]