Tin tức
Tỷ lệ hoàn trả cao nhất【Mỗi ngày】: Live Casino 0,8% | Slot Game 0,8% | Sports 0,4%

Hệ thống bảo trì đột xuất 6/11/2019

Thời gian phát biểu   2019/06/11

Hiện tại do một số vấn đề về lỗi hệ thống nên hệ thống sẽ tạm bảo trì đột xuất vào lúc 11:00-13:00. Lý do bảo trì : Do một số thành viên lạm dụng lỗi hệ thống của game nên các thành viên không đăng nhập được xin lưu ý và mong các thành viên thông cảm! Sau khi tiến hành kiểm tra xét duyệt và bảo trì hoàn tất tất cả các tài khoản để đăng nhập ổn định và đăng nhập bình thường.
_ Star Wolf Trân trọng _

[[ICON]]