Tin tức
Tỷ lệ hoàn trả cao nhất【Mỗi ngày】: Live Casino 0,8% | Slot Game 0,8% | Sports 0,4%

Thông báo rút tiền bảo trì

Thời gian phát biểu   2018/11/17

Vì lý đó hệ thống kỹ thuật gặp chút vấn đề, nên hêh thống rút tiền có thể sẽ bị trì hoãn, sự trì hoãn này có thể sẽ từ 2-24 tiếng hoặc có thể sẽ dài hơn, rất cảm ơn sự ủng hộ của quý khách. Mong quý khách thông cảm!

[[ICON]]