Tin tức
Tỷ lệ hoàn trả cao nhất【Mỗi ngày】: Live Casino 0,8% | Slot Game 0,8% | Sports 0,4%

Thông báo bảo trì đột xuất hôm nay và ngày mai 9/10

Thời gian phát biểu   2018/11/08

Thông báo đến các thành viên yêu quý! Vào tối hôm nay 8/10/2018 lúc 00:00 - ngày 9/10/2018 vào lúc 15:00 hệ thống rút tiền tạm thời được bảo trì. Nếu có bất tiện gì đến các thành viên mong các thành viên thông cảm. Sau 15:00 hệ thông sẽ trở lại bình thường nhé!
— Star Wolf Trân Trọng

[[ICON]]