Tin tức
Tỷ lệ hoàn trả cao nhất【Mỗi ngày】: Live Casino 0,8% | Slot Game 0,8% | Sports 0,4%

Rút tiền sẽ được bảo trì vào tối hôm nay

Thời gian phát biểu   2018/10/30

Thông báo đến các thành viên yêu quý! Vào tối hôm nay 31/10 lúc 00:00 - 10:00 hệ thống rút tiền tạm thời được bảo trì. Nếu có bất tiện gì đến các thành viên mong các thành viên thông cảm.
— Star Wolf Trân Trọng —

[[ICON]]