Tin tức
Tỷ lệ hoàn trả cao nhất【Mỗi ngày】: Live Casino 0,8% | Slot Game 0,8% | Sports 0,4%

Hệ thống giao dịch Nạp và rút tiền bảo trì đột xuất 28/08/2018

Thời gian phát biểu   2018/08/28

Xin thông báo đến các thành viên yêu quý, hiện tại giao dịch rút tiền tại hệ thống giao dịch đang bảo trì. Hệ thống sẽ bảo trì đến 17:00 (Giờ Việt Nam) ngày 28/08/2018. Thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này đến các thành viên nhé yêu quý!
_Star Wolf Trân trọng_

[[ICON]]