Tin tức
Tỷ lệ hoàn trả cao nhất【Mỗi ngày】: Live Casino 0,8% | Slot Game 0,8% | Sports 0,4%

Ibc bảo trì đột xuất 23/08/2018

Thời gian phát biểu   2018/08/23

Hiện sảnh game ibc thể thao đang tiến hàng bảo trì đột xuất đến 16:40.
Thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này đến các thành viên nhé yêu quý nhé!