Tin tức
Tỷ lệ hoàn trả cao nhất【Mỗi ngày】: Live Casino 0,8% | Slot Game 0,8% | Sports 0,4%

Thế nào là『Rút điểm』?

Tính năng này cho phép bạn 【Chỉnh định chia sảnh】chyển điểm sang 【Chủ sảnh】của tài khoản trên kênh game

Ví dụ Người thật - sảnh 1 có 500 điểm, bạn muốn chuyển 100 điểm sang tài khoản kênh game, thì bạn có thể đến ''Thành viên'' và chọn chuyển điểm. Lựa chọn rút điểm và chọn chỉ định rút điểm ở Người thật - sảnh 1, hệ thống sẽ trừ đi số điểm là 100 và chuyển vào mục Chủ sảnh trong trang wed.
[[ICON]]