Tin tức
Tỷ lệ hoàn trả cao nhất【Mỗi ngày】: Live Casino 0,8% | Slot Game 0,8% | Sports 0,4%

Vì sao mỗi ngày rakeback cào về 1%?

Để duy trì phản hồi các nguyên tắc dịch vụ thành viên, trang wed sẽ phát hành các lợi ích ưu đãi thành viên tốt nhất.

Mỗi ngày trên trang wed từ 00h:30 sẽ tự động tính tất cả điểm cược ngày hôm trước của bạn, và hồi đáp 1% làm 『tiền thưởng』tặng cho bạn.

Ví dụ: Trong ngày 19/10 tổng cược của bạn là 1000 điểm, 00:30h ngày hôm sau hệ thống sẽ hồi đáp thêm 10 điểm (1%) làm tiền thưởng cho bạn.
[[ICON]]