Tin tức
Tỷ lệ hoàn trả cao nhất【Mỗi ngày】: Live Casino 0,8% | Slot Game 0,8% | Sports 0,4%

Thế nào là『Chuyển điểm』?

Tính này này cho phép điểm trong【Chủ sảnh】của bạn chuyển sang 【Chỉ định chia sảnh】

Ví dụ, bạn có 500 điểm, bạn muốn chuyển 100 điểm vào Người thật - sảnh 1, bạn có thể tới ''Thành viên'' trong game và nhấn bên trái, chọn điểm chuyển, chọn tiếp chỉ định chuyển sang 【Người thật - sảnh 1】, chọn số tiền 100. Hệ thống sẽ trừ đi 100 và chuyển sang Người thật - sảnh 1
[[ICON]]