Tin tức
Tỷ lệ hoàn trả cao nhất【Mỗi ngày】: Live Casino 0,8% | Slot Game 0,8% | Sports 0,4%

Tiến hành nạp như thế nào?

Sau khi đăng nhập thành viên, bạn có thể tận dụng chức năng 『Nạp số điểm』ở bên trái Thành viên, chọn số tiền bạn muốn nạp cũng như cách thức trả phí.
Hiện nay chúng tôi có chức năng trả phí là chuyển tiền ATM, và trả phí quẹc mã qua cửa hàng.
[chuyển tiền ATM]
1. Bạn có thể áp dụng qua ngân hàng, hoặc máy ATM ở cửa hàng tiện lợi, hoặc dùng WebATM để chuyển khoản.
2. Hoàn thành chuyển khoản 30 phút sau sẽ thành công, phục vụ 24/24 giờ suốt năm không nghỉ.
3. Phí chuyển khoản sẽ do cá nhân bạn tự trả.
[Trả phí qua cửa hàng tiện lợi]
1. Cơ chế thanh toán mà bạn có thể trả phí thông qua ba cửa hàng tiện lợi, nhập số mã sau đó tiến hành trả phí.
2. Hoàn thành chuyển khoản 30 phút sau sẽ thành công, phục vụ 24/24 giờ suốt năm không nghỉ.
3. Thao tác hướng dẫn Family FamiPort, Thao tác hướng dẫn HiLife Life-ET.
[[ICON]]