Tin tức
Tỷ lệ hoàn trả cao nhất【Mỗi ngày】: Live Casino 0,8% | Slot Game 0,8% | Sports 0,4%

Tôi cần tiến hành đóng chốt thông tin thành viên như thế nào ?

Nếu như muốn thay đổi thông tin cá nhân sau khi đóng chốt khóa, bạn cần phải thông qua điện thoại, chuyển fax hoặc email liên lạc với phía công ty khắc phục để tiến hành đối chiếu chứng minh cá nhân.
[[ICON]]