Tin tức
Tỷ lệ hoàn trả cao nhất【Mỗi ngày】: Live Casino 0,8% | Slot Game 0,8% | Sports 0,4%

Thế nào là đóng chốt thành công thông tin thành viên?

1. Đóng Khóa hồ sơ thành viên là một chính sách an ninh để bảo vệ dữ liệu thành viên.
2. Sau khi đóng khóa thông tin thành viên, hệ thống sẽ đóng khóa thông tin cá nhân của bạn bị khoá vĩnh viễn, bạn không thể tự thay đổi thông tin cá nhân của riêng mình
3. Sau khi đóng khóa, hệ thống sẽ khóa các thông tin sau
(1) Họ tên thật
(2) Điện thoại liên lạc
[[ICON]]