Chi tiết của hoạt động

Áp dụng cho tất cả các thành viên của Star Wolf trong một tuần nạp tiền có thể nhận ngay tiền thưởng miễn phí cao nhất lên đến 550.000đ. Mỗi tuần nhận tiền thưởng miễn phí bạn còn chờ đợi gì nữa!

Thời gian bắt đầu : 24/09/2018 ~ Kết thúc : 4/11/2018
Tên hoạt động Tỷ lệ Tiền thưởng cao nhất Số lần cược Giới hạn game
Tuần tuần thưởng 8% 550.000 16 lần Tất cả các game
Lưu ý: Thành viên trong một tuần có nạp tiền đều có thể đăng ký xin nhận tiền thưởng,
số lần nạp tiền trong một tuần đó không được cộng lại để tiếp tục sử dụng.
*Không quy định mỗi ngày hay mỗi tuần, tiền thưởng sẽ được tính theo tổng số tiền nạp của tuần đó. *Đối với thành viên mới nạp lần đầu để nhận khuyến mãi nạp lần đầu tiên sẽ không được tính vào, nạp tiền lần hai sẽ bắt đầu được tính.

Cách thức đăng ký

Thành viên phù hợp với điều kiện trên liên hệ với nhân viên hỗ trợ trực tuyến để được đăng ký nhận thưởng, mỗi tuần giới hạn đăng ký nhận thưởng một lần.

(Mỗi tuần được tính từ Thứ hai lúc 23:59 đến hết Chủ nhật 23:59 hàng tuần) Nội dung như sau:

Hoạt động: Tuần tuần thưởng       Tên đăng nhập: ***m22

Số tiền nạp: ****đ                         Đăng ký nhận thưởng: 10%

*Lưu ý: Tiền khuyến mãi chỉ được đăng ký đến hết chiều 16:00 mỗi đầu tuần Thứ Hai ( Qua thời gian quy định sẽ không được đăng ký nữa)

Điều kiện và quy định

  • 1. Trong một tuần thành viên có nạp tiền, sau khi đăng ký nhận thưởng mỗi tuần chúng tôi sẽ phân phát số tiền vào tài khoản của mỗi thành viên vào Thứ hai trước 5 giờ chiều.
  • 2. Những trường hợp không được phép tham gia hoạt động trên ( cùng một tài khoản, số điện thoại,địa chỉ thông tin liên lạc, cùng một IP, đăng kí thêm nhiều tài khoản khác đều không được phép nhận,vui lòng chú ý!) .
  • 3. Nếu có bất kì hình thức nào vi phạm quy định trên thì sẽ bị hủy bỏ tư cách tham gia hoạt động nhận thưởng.
  • 4. STAR WOLF bảo lưu tiền thưởng của mỗi thành viên, nếu có sự thay đổi về thời gian hoặc quy định cùng với tư cách nhận thưởng sẽ được thông báo trên trang chủ, mọi thắc mắc xin liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ.